LundbergTech News

Nov 27, 2018

Mere rentabel pakning af fødevarer med automatisk håndtering af trim


Fødevarevirksomheder kan ofte have, hvad man kan kalde et uopdaget problem. Det illustrerer en leverance af to turn-key anlæg til håndtering af emballagetrim fra en af verdens største producenter af granuleringsanlæg til et af Europas førende industribagerier.

- PRESSEMEDDELELSE -

 

Mere rentabel pakning af fødevarer med automatisk håndtering af trim

 

Fødevarevirksomheder kan ofte have, hvad man kan kalde et uopdaget problem. Det illustrerer en leverance af to turn-key anlæg til håndtering af emballagetrim fra en af verdens største producenter af granuleringsanlæg til et af Europas førende industribagerier.

 – Den emballageproducerende industri gør det allerede i stor udstrækning, og den fødevareproducerende industri kunne med fordel gøre det samme. Sådan lyder det fra Leif Hansen, arbejdende bestyrelsesformand for og medejer af Lundberg Tech A/S, når han taler om automatisk opsamling, neddeling og komprimering af procesaffald fra pakke- og etiketteringsprocessen.

 Siden 1981 har cuttere og granulatorer, der neddeler materiale, dannet grundlag for Lundberg Techs vakuumsystemer til affaldshåndtering, der kan håndtere en lang række materialer, som f.eks. papir, karton, plast, gummi, tekstiler, nonwovens, laminater, tape og etiketter. Og virksomheden er i dag en af verdens største producenter af den type udstyr.

 – Vores granulatorer og cuttere anvendes i fabrikker verden over, og er anerkendte for deres høje kvalitet og opskæringseffektivitet. Men de står hovedsageligt hos producenter af emballager og etiketter, hvor de anvendes til at opsamle og fjerne kantafskæring, skeleton (gitter af overskydende materiale), støv og øvrigt trim fra udstansning af emballager, eller fra etiketproduktionen, hvor papiret imellem de udstansede etiketter fjernes fra bagpapiret, forklarer Leif Hansen.

 Fra manuel til automatiseret affaldshåndtering

– Men i disse tider, hvor mere og mere fødevareproduktion bliver automatiseret - og også meget ofte omfatter en inline pakkeproces, hvori den sidste del af emballagekonverteringen foregår, så står det klart for os, at vores systemer burde være lige så oplagte at efterspørge i pakkerierne hos den fødevareproducerende industri, siger bestyrelsesformanden.

 Samtidig peger han på, at der er stadig større fokus på fødevaresikkerhed, genbrug af materialer - ikke mindst plast, arbejdsmiljø, samt rentabilitet og dermed omkostningstung operatørtid, og at det alt sammen er faktorer, som Lundberg Techs anlæg kan bidrage positivt til.

 – Med vores systemer til affaldshåndtering konverterer vi en manuel proces - hvor en operatør skal hen og fjerne oprullet afskæring / trim og bære det til en affaldscontainer; måske endda stoppe maskinen undervejs - til en kontinuerlig proces, som ikke kræver operatørtid, som ikke påvirker arbejdsmiljøet, og som reducerer volumen af affaldet med en faktor på mere end  10, siger Leif Hansen og peger på, at mange fødevareproducenter faktisk her kan have uopdagede muligheder (problemer), som kan løses på en både lean og værdiskabende måde.

 

To anlæg håndterer trim fra 16 pakkelinjer

Hos et af Europas førende industribagerier, der blandt andet fremstiller tortilla chips og tortilla pandekager i store mængder, har man allerede opdaget problemet og gjort noget ved det - med et imponerende resultat til følge. Lundberg Techs Chief Sales Officer, Martin Sigsgaard fortæller:

 

– Vi har haft fornøjelsen af at levere to centrale turnkey-løsninger til vakuumhåndtering af affald, der indfanger kantafskæring mv. fra de Multivac dybtrækningsmaskiner, som virksomheden benytter på hhv. 7 og 9 pakkelinjer i to forskellige tortilla-fabrikker. Anlæggene leverer opskåret affald direkte til en opsamlingsenhed med to poser, der automatisk udskiftes når de er fyldt.

 

Han peger også på, at den europæiske bagerivirksomhed er kendt for ekstremt høje præstationer i driften af sin produktion. Men det er alligevel lykkedes at minimere nedetiderne endnu mere i den nedstrøms pakkeproces i de 24/7 fuldautomatiserede bagerier, hvilket har give store energi- og råvarebesparelser, fordi man har kunnet holde gang i dejfremstillingen og de gasopvarmede ovne hele tiden.

 – Det er alt sammen opnået, fordi man har fået afskaffet den manuelle håndtering af kantafskæringsaffaldet, hvilket både har betydet, at man ikke længere behøver at stoppe maskinerne ved tømning af affaldscontaineren, og at man har kunnet øge hastigheden på dybtrækkerne. Samtidig kan afskæringen ikke komme i karambolage med pakkeprocessen da materialet umiddelbart løber ind i udsugningsrørene uden at gå i stykker, forklarer Martin Sigsgaard.

 Fremtidig fokus på fødevareproduktion

Leif Hansen og Martin Sigsgaard er da også meget enige om, at fødevareindustrien vil være det næste store fokusområde for Lundberg Tech, der har mere end 4.000 affaldshåndteringsanlæg kørende i Europa, USA, Canada, Australien, Japan, Rusland og Kina, og som har datterselskaber i de store europæiske lande samt i USA og Kina.

Vores granulatorer neddeler affaldet i små konfetti-stykker, og dermed bliver affaldsvolumen reduceret med en faktor 10, lyder det fra bestyrelsesformand Leif Hansen (tv) og Chief Sales Officer Martin Sigsgaard

Vores granulatorer neddeler affaldet i små konfetti-stykker, og dermed bliver affaldsvolumen reduceret med en faktor 10, lyder det fra bestyrelsesformand Leif Hansen (tv) og Chief Sales Officer Martin Sigsgaard

 

– – –

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst bestyrelsesformand Leif Hansen eller Chief Sales Officer Martin Sigsgaard på telefon (+45) 44 98 35 85 eller på mail, hhv.: leif@lundbergtech.com eller martin@lundbergtech.com